УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Актуализиран: 13.02.2019

Въведение.

Добре дошли в уебсайта на Magical ball control (MBC) и приложението за Аndroid и iOS ("Сайтовете"), поддържани от МБС – 2019 ООД, ЕИК 205793781, aдрес: гр.Пловдив, с.Войводиново, ул.“Десислава“ 16, Светослав Каламов. Моля, прочетете внимателно следните условия за потребителя ,за да може да ползвате ресурсите , достъпни на информационния ни сайт , както и всички услуги на Magical ball control , предоставяни от приложенията за iOS и Android.

Всяка програма за обучение, състезание или предизвикателство, както и всички останали услуги са достъпни чрез електронния сайт и мобилните приложения за Аndroid и iOS .

Декларацията за поверителност пояснява данните , които събираме и целите, за които ги използваме /налична на :/.

Чрез достъпа за използване на всички услуги , съгласно термините в раздели А и В , които съдържат разпоредбите , приложими за всички потребители на услуги.

Чрез достъп до използване на всички услуги, съгласно термините на раздел I и раздел II , приложими за всички потребители на услугите. Допълните услуги, които са свързани с разплащания и документацията към тях, са описани в раздел 2 . Те неподлежат на промяна от страна на ползвателите , като същите следва и да ги приемат, чрез бутона „ПРИЕМАМ„ , в края на това споразумение.

Лицето, използващо Сайтовете, се съгласява с условията след регистрация в мобилните приложения в Раздели I и II . В случай на несъответствия между тези Условия и информация, включени в офлайн материали (напр. рекламни материали и/или пощенски писма), настоящите се считат за последно актуални.

РАЗДЕЛ I - УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ НЕЗАВИСИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБЕКТИТЕ

Наличие.

Magical ball control полага огромни усилия, за да гарантира, че услугите са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Въпреки това, е напълно възможно да има случаи, когато услугите могат да бъдат прекъсвани за поддръжка, надстройки , актуализация на софтуера, поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
При подобни ситуации, както и при наличие на фосмажорни условия, които са извън контрола на Magical ball control , MBC ще използва разумни търговски усилия, за да сведе до минимум тези прекъсвания. Вие се съгласявате, че MBC не носи отговорност пред Вас за всяка промяна, спиране или прекратяване на wслугата. Вие разбирате и приемате, че услугата е предоставена "КАКТО Е", без никаква гаранция.

Търговските марки.

Всички имена на марки, продукти и услуги, които се използват в платформите на MBC и идентифицират Magical ball control , са запазени марки . Всички имена на марка, продукти и услуги, използвани в услугите, които идентифицират трети страни и техните продукти и услуги, са търговски марки на такива трети страни. Нищо в услугитене се счита за предоставяне на което и да е лице на лиценз или право от страна на Magical ball control или на трета страна по отношение на такова изображение, лого или име.

Авторско право.

Освен ако не е посочено друго в настоящото споразумение или в Сайтовете, Magical ball control собственик на всички авторски права и права върху бази данни в Услугите и тяхното съдържание. Нямате право да публикувате, разпространявате, извличате, повторно използвате или възпроизвеждате такова съдържание в каквато и да е материална форма (включително фотокопиране или съхраняването му на какъвто и да е носител по електронен път), освен в съответствие с настоящите Общи условия, достъпни тук:

https://magicalballcontrol.com/terms-of-use.html

Външни връзки.

От време на време Magicalball control може да предоставя линкове, които ще ви отведат до уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Ако решите да получите достъп до свързаните уебсайтове, правите това на свой собствен риск. Magical ball control не одобрява или поема отговорност за съдържанието на други уебсайтове или за наличието на други уебсайтове и Вие се съгласявате, че Magical ball control не носи отговорност за загуби или щети, които може да пострадате, като използвате други уебсайтове.

Изменение на Условията.

Ние си запазваме правото да променяме някакви договорени от Вас Условия от време на време без предизвестие. Продължаващото Ви използване на Сайтовете представлява приемане на всякакви изменения, допълнения или изменения на това Споразумение.

Контакт

Всички въпроси, коментари или предложения, включително всеки доклад за нарушение на настоящото споразумение, трябва да бъдат предоставени на администратора, както следва:

МБС – 2019 ООД, ЕИК 205793781

Адрес: гр.Пловдив, с.Войводиново, ул.“Десислава“ 16

МОЛ: Светослав Каламов

E-mail: magicalballcontrol@gmail.com

Телефон за контакт: +359899677070

РАЗДЕЛ Б - УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБЕКТИТЕ.

Регистрация.

Предвид използването от Вас на Услугите, Вие удостоверявате, че сте навършили пълнолетие за сключване на обвързващ договор . Също така се съгласявате да:

Ако предоставите невярна, неточна или непълна информация или имаме основателни причини да смятаме , че това е така, Magical ball control има право да преустанови или прекрати профила Ви и да откаже всяко текущо или бъдещо използване на Услугата (или част от нея). За да се регистрирате като Потребител на Услугата трябва да сте навършили 18 години. Малки деца на възраст под 18 години, които желаят да получат достъп до Услугата, трябва да получат разрешение от родителите си и техните родители трябва да приемат това споразумение. Моля, не забравяйте, че услугата е предназначена да се хареса на широка аудитория. Съответно, като законен настойник, Вие носите отговорност да определите дали някоя от услугите и/или Съдържанието (както е определено в Раздел 5 по-долу) са подходящи или неподходящи за Вашето дете.

Правила за анулиране и възстановяване.

Що се отнася до абонатите, които желаят да отменят абонамента си, това може да се направи по всяко време в от регистрирания профил . При получена заявка от Ваша страна, профила се деактивира .

Изменение на условията.

Вие се съгласявате, че Magical ball control си запазва правото да промени настоящите условия за използване на сайтовете и приложенията , включително оферти за услуги и цени по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие. Продължителното използване на Сайта представлява приемане на всякакви изменения, допълнения или изменения на това Споразумение. Всички изменения , направени от Magical ball control , се отнасят за бъдещи периоди . Това е част от условията за ползване на нашите усулги. Всички наши регистрирани потребители, ще бъдат уведомени чрез електронно съобщение за настъпилите промени . Ако продължите да използвате Услугата, след като бъдете уведомени, се счита, че сте приели тези промени.

Лиценз за сайта.

Magical ball control Ви предоставя личен, ограничен и непрехвърляем лиценз за използване на сайтовете и услугите. Този лиценз е изключително за вас и вие не можете да подлицензирате използването на сайтовете. Magical ball control изрично запазва всички права на собственост и интереси , във всички аспекти на всеки софтуер, услуги и сайтове, включително, както и на настоящи и бъдещи патенти, авторски права, търговски марки, търговски тайни, ноу-хау и други права на собственост, включени в сайтовете. Този лиценз не се тълкува като предоставяне на права на вас да използвате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате, изпълнявате, показвате, притежавате или контролирате изходния код или всеки друг аспект на сайтовете. Нямате право да премахвате или променяте каквото и да е известие за поверителност, търговска тайна, търговска марка или авторско право, кодирани или въплътени в Сайтовете или показвани от, на или в сайтовете.

Парола.

При регистрацията за ползване на услугитени , Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и профила , както и носите пълна отговорност за всички действия, които се извършват с паролата или профила Ви. Вие се съгласявате

Авторски права върху съдържанието

Magical ball control не претендира за права на собственост върху информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения или други материали или съдържание, които предоставяте или използвате във връзка със сайтовете, софтуера и услуги , във връзка с профила Ви в MBC.

Спиране и прекратяване на достъпа .

Magical ball control си запазва правото да прекрати профила Ви и използването на Сайтовете по всяко време, без предупреждение, при:

Magical ball control не носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на достъпа ви до сайтовете, собственост на трети страни .

Поверителност.

Политиката на Magical ball control е да уважава поверителността на лицата, които посещават сайтовете, да създават сметки и / или да ни предоставят обратна връзка . Ние събираме адреси, имена и друга идентифицираща и контактна информация от потребителите на сайтовете и приложенията , за да се свържем с клиентите си по въпроси, свързани с услугите, които те ползват . Понякога можем да използваме тази информация, за да изпращаме на потребителите информация за специални оферти и промоции, свързани с услугите, които вече ползват . Можете да изберете да не получавате тази информация, като актуализирате профила и премахнете избора на опцията за получаване на промоции и услуги, извън текущите, за които вече сте абонирани . Можем също така да събираме идентифицираща информация за вас чрез регистър на трафика на нашия уебсайт ,с цел анализ на функционалността му. Целта е да анализираме използването на нашия уебсайт и да подобрим интерфейса и и функционалността му . Понякога можем да предоставяме обобщена демографска информация за потребители или купувачи на уебсайтове на трети страни, като доставчици или рекламодатели, като тази информация не идентифицира конкретни лица. Понастоящем не използваме никаква лична информация за каквито и да е цели, различни от описаните тук. Magical ball control си запазва правото да предоставя потребителска информация на трети страни, когато е необходимо да спазва американското законодателство или правна процедура, за да защити Magical Ball Control или правата или имуществото на неговите потребители, както и в извънредни ситуации, когато става въпрос за физическа безопасност или здраве. Данните за регистрация и определена друга информация за вас са предмет на нашата Политика за поверителност. За повече информация вижте нашата пълна Политика за поверителност и Декларация за поверителност на https://magicalballcontrol.com/privacy-policy.html .

Правила за поведение

Използвайки някое от приложенията , Вие се съгласявате, че няма да разпространявате информация ,която е :

- клеветническа, вменява тормоз, заплаха или нахлуване в личния живот на друго лице;

- фанатична, омразна,или расово или по друг начин оскверняваща;

- насилствена, вулгарна, неприлична, порнографск;

- уврежда или може да се очаква да навреди на трети лица;

- незаконна или насърчава незаконни дейности или обсъждане на незаконни дейности;

- използва сайтовете или Услугитевъв връзка с всякакви търговски дейности;

- свързана с незабавни съобщения, лични URL адреси, физически адреси и телефонни номера във всяка публично видима област на сайтовете;

-да създава потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под измамнически или фалшиви претенции;

-да създава или предава нежелани електронни съобщения, като например спам, на потребителите или да популяризирате продукти или услуги;

-незаконна, вредна, омразена, заплашваща, злоупотребяваща, обидна, неприлична, порнографска, похотлива или по друг начин неприемлива, както е определено от Magical ballcontrol;

-нарушава всички приложими права на собственост на други страни;

- да участва във всякакъв вид състезания или съдържание, които могат да причинят физическо или психическо увреждане на участниците или посетителите на Сайтовете;

-да касае информация за някой от нашите потребители;

-да адаптира, модифицира или да реконструира всяка част от услугитеили сайтовете;

- използва паяк, робот, приложение за изтегляне или всяко друго устройство, за да извлечете някоя част от сайтовете;

-да преформатира страници, които са част от сайтовете;

-да разпространява, съхранява или предава вируси, червеи, троянски коне или друг злонамерен код или програма;

-да насърчава поведение, което би представлявало престъпление или гражданско престъпление;

- да нарушава приложимите федерални, държавни, местни или международни закони или разпоредби;

- да експлоатират деца под 18-годишна възраст;

-да нахлува в личния живот на всяко лице, включително, но не само, представяне на лична информация или лична информация за лице без тяхното съгласие (или съгласие на родителите им в случай на дете под 13-годишна възраст);

-да привличане на лична информация от дете под 13-годишна възраст;

- да манипулира гласове чрез създаване на фалшиви потребителски профили или други дейности, които компрометират целостта на конкурса / точките и точките;

- да предоставя невярна или подвеждаща информация на Magical ballcontrol , сайтовете или други потребители;

- да се ангажира с всяка друга дейност, за която Magical ballcontrol е в противоречие с духа на настоящите Условия и Политиката за поверителност;

Ние не можем и не гарантираме, че другите потребители ще се съобразяват с горепосочените правила на поведение или други разпоредби на условията.

Защита на авторски права, друга собственост и защита на личните данни за съдържание на други потребители в сайтовете.

Magical ballcontrol ви уведомява, че цялата информация, съдържание, графични файлове, софтуер и материали в приложенията и сайтовете са обект на авторското право и други права на интелектуална собственост. Нямате право да копирате или разпространявате такива материали без писменото съгласие на собственика. Отговорни за нарушения на закона за авторско право или други права , свързани с интелектуална собственост, които може да възникнат в резултат на дейностите ви в сайта и приложенията . Magical ballcontrol има абсолютното право да прекрати Вашия абонамент или да изключи профила Ви от всеки Сайт, ако използвате нашата услуга за нарушаване на правата на интелектуална собственост или други права на трети страни. Вие се съгласявате да обезщетите и да удържате Magical ballcontrol безвредно за всяко нарушение на тази разпоредба.

Претенции при нарушаване на авторски права

Приели сме и прилагаме политика, която предвижда прекратяване / при определени обстоятелства/, правата на ползване на потребители, които са нарушители на авторското право. Съгласно дял 17, Кодекс на Съединените щати, раздел 512 (в) (2), уведомленията за претендирано нарушение на авторските права трябва да бъдат изпратени на посочения агент на доставчика на услуги.

Уведомлението трябва да бъде представено на следния електронен адрес:

Доставчик на услуги: МБС – 2019 ООД, ЕИК 205793781, гр.Пловдив, с.Войводиново, ул.“Десислава“ 16, Светослав Каламов

Email: magicalballcontrol@gmail.com

За да бъде разгледано , уведомлението трябва да бъде писмено съобщение, което включва най-малко следното:

- Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено;

- Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено;

- Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение или за предмет на нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и информация, която е достатъчна, за да ни позволи да намерим материала;

-Информация, която е достатъчно изчерпателна за разрешаване на евентуално възникналия казус;

- декларация по образец;

- име, физически адрес, телефонен номер ;

Ограничаване на отговорността.

Не е приложимо препродажба на услугите, които се предлагат през приложението или информационния сайт . Не се допуска възпроизвеждане, копиране или препродаване за каквито и да било търговски цели, на каквато и да е част от услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата.

Независими изпълнители.

Страни на споразумението са Magicalballcontrol и потребителя на услугитена информационната страници и приложенията. В тази връзка не е съществува никакво съвместно предприятие, подизпълнители или други партньори, доколкото това е свързано с предоставянето на услугите.

Форсмажор.

Magicalballcontrol не носи отговорност при неизпълнение или забавяне на задълженията си по предоставяне на услугите при стачки, пожари, наводнения, бури, експлозии, бойни действия, земетресения, или друи обстоятелства, които са извън юрисдикцията на Magicalballcontrol .

Отказ.

Неуспехът на Magicalballcontrol да наложи някакво право или разпоредба в настоящото споразумение няма да представлява отказ от такова право или разпоредба, освен ако бъде потвърдено и одобрено от Magicalballcontrol в писмена форма.

Цялостно споразумение.

Цялото това споразумение между вас и Magicalballcontrol и урежда използването на сайтовете, като отменя всички предварителни споразумения между вас и Magical Ball Control. Неуспехът на Magical Ball Control да упражнява или налага някакво право или разпоредба на настоящото споразумение не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако съд на компетентна юрисдикция установи, че някоя разпоредба от настоящото споразумение е недействителна, страните все пак са съгласни, че съдът трябва да се стреми да осъществи намеренията на страните, отразени в разпоредбата, а останалите разпоредби на споразумението остават в пълна сила и ефект.

Споразумение за освобождаване и отказване

Желая да ползвам услугитена Magicalballcontrol , чрез предоставените материали в приложенията и информационния сайт на MBC , включително, без ограничение, всяка програма за обучение, състезание или предизвикателства, както онлайн, така и офлайн, както и всички други услуги, до които има достъп чрез сайтовете (в едно с услугите), контролирани и управлявани от Magicalballcontrol . В тази връзка удостоверявам и приемам следното:

  1. ПРИЕМАНЕ НА РИСКА. Аз съм физически и психически способен да участвам пълноценно в упражнениеята и схемите за самостоятелна тренировка . Разбирам, че при неправилно изпълнение , е възможно даси причиня контузия.

  1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ. Напълно освобождавам Magicalballcontrol от всички рискове и всяка друга отговорност, пряко или косвено произтичаща от или във връзка с моето участие в услугите.

Ако някоя част от това съобщение и освобождаване се считат за невалидни или неприложими, всички други разпоредби продължават да бъдат валидни и приложими. Тази версия заместват всички устни или писмени изявления, направени от или за мен.

Лица на възраст под 18 години, които желаят да получат достъп до Услугата, трябва да получат разрешение от родителите си ,които следва да приемат това споразумение. Моля, не забравяйте, че тези услуги са предназначени да се харесат на широка аудитория. Съответно, като законен настойник, Вие носите отговорност да определите дали някоя от услугитее подходяща или неподходяща за Вашето дете.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ / ГАРАНЦИИ

Аз съм родител или законен настойник на участника на възраст под 18 години . От името на участника, заявявам следното:

(1) се съгласявам с всички условия на горепосоченото споразумение;

(2) съгласявам се да накарат участника /лице под 18 години / да спазва условията на споразумението;

(3) съгласявам се да не предприемам действия, които биха помогнали, убедили или накарали участникът да анулира, откаже, отхвърли, отмени всяка част от споразумението;

За повече информация вижте нашата пълна Политика за поверителност и Декларация за поверителност на този линк.